Like an open wound.
Момиче веднъж ми каза да бъда внимателна, когато се опитвам да поправя разбит човек. Можеш да се порежеш на неговите счупени парчета.
  • 2041
  • 4040
  • 38
  • 1855
  • 825
  • 1051
  • 132523
  • 269964
  • 2123
  • 71104