Like an open wound.
Момиче веднъж ми каза да бъда внимателна, когато се опитвам да поправя разбит човек. Можеш да се порежеш на неговите счупени парчета.
  • 785
  • 4
  • 4
  • 4740
  • 9428
  • 69
  • 13
  • 127484
  • 716
  • 16511